ثبتی و حقوقیحقوقی

مطالبه ثمن قرارد به چه نحوی می باشد؟

موسسه حقوقی با استفاده از تجربه وکیل ملکی خود در این مقاله سعی دارد تا شما عزیزان را با مطالبه ثمن قرارد آشنا سازد. از جمله دعوای که در دادگاه ها شایع می باشد و پرونده های زیادی خصوص این مسئله در دادگاه ها مطرح می باشد ، مطالبه ثمن قرارداد می باشد. و مرجع صالح جهت رسیدگی مطالبه ثمن قرارداد هم دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا در محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد ، است.

شرح مطالبه ثمن قرارداد:

این دعوا زمانی مطرح می گردد که خریدار برخلاف وعده در قرارداد فروش ، از انجام دادن تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله اجتناب کرده و حاضر نباشد که دین خود را به فروشنده پرداخت کند.
زمانی که فردی ملکی را به فروش می رساند ، بابت پرداخت ثمن و همین طور تحویل ملک ، توافقی میان فروشنده و خریدار حاصل می گردد.

لذا باید شروطی که جهت پرداخت ثمن ، میان دو طرف تعیین شده است رعایت گرددو و حال در صورتی که خریدار ، ثمن را برحسب قرارداد میان فروشنده پراخت ننماید ، فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثن قرارداد را مطرح نماید.
به موجب ماده 395 قانون مدنی ، در صورتی که مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند در این صورت بایع حق دارد که بر اساس مقررات در مورد خیارتاخیرثمن ؛ معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد. دعوی مطالبه ثمن قرارداد یکی از دعاوی مالی می باشد و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته دارد.

مطالبه ثمن قرارد

ثمن معامله:

در معامله بیع ، متعاملین خریدار و فروشنده می باشند که فروشنده بر اساس عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در برابر آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می نماید که به آن ثمن گفته می شود. به اصطلاح ثمن بها موضوع معامله می باشد. در اصطلاح حقوقی به مبلغ مشخص شده در معامله ثمن قرارداد گفته می شود.

کدام مرجع صالح به مطالبه ثمن قرارداد رسیدگی می کند؟

در پرونده های مطالبه ثمن قرارداد چون موضوع خواسته دین می باشد ، به موجب ماده 13 آیین دادرسی مدنی خواهان قادر می باشد ، یا دردادگاهی که محل اقامت خوانده می باشد و یا در محل انعقاد قرارداد و یا در محل انجام تعهد ، دعوی خود را مطرح کند.
شما برای طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد ، بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دفتر مذکور را بعد از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی ، طبق تعرفه اعلامی به دادگاه صالح ارسال کنید.

چگونگی اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد:

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد ، بعد از صدور رأی قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر می گردد و خوانده تکلیف دارد ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی کند . در صورتی که خواهان اموالی از خوانده در دسترسی نداشته باشد می تواند درخواست از دادورز اجرای احکام ، از راه استعلام از بانک مرکزی ، اداره ثبت اسناد و املاک ، راهوراموال خوانده را شناسایی و توقیف کند.
کارشناس رسمی دادگستری اموال توقیف شده را ارزش گذاری  کرده ، و بعد مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می گردد و در صورتی که خواهان هیچ اموالی را از محکوم علیه معرفی نکند و یا از راه استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد ، با استناد به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را داشته باشد.

زمان و مکان پرداخت ثمن قرارداد به چه صورت است؟

جهت مطالبه ثمن قرارد امکان دارد طرفین قرارداد ، زمان و یا مکان خاصی را تعیین کنند و در این شرایط پرداخت ثمن قرارداد باید بر اساس توافق دو طرف انجام گردد ، اما در صورتی که طرفین توافق ننمایند ثمن قرارداد باید در زمان وقوع بیع به صورت فوری پرداخت گردد.

اقامه دعوی در مطالبه ثمن قرارداد در چه مواردی می باشد؟

•    در صورتی که عقد بیع از سوی یکی از طرفین دعوی به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ گردد ، همانند خیار شرط ، خیار عیب و ….
•    در صورتی که طرفین قرارداد تصمیم بگیرند قرارداد را اقامه نکنند ، به این معنی که هر دو طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند.
•    در شرایطی که مورد معامله مستحق الغیردرآید . به این معنی که مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد ، در این صورت مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند نسبت به مطالبه ثمن قرارداد اقدامات لازم را انجام دهد و مبلغ پرداختی خود را از فروشنده مطالبه کند.

باطل کردن معامله ومطالبه ثمن قرارداد مطابق نرخ روز:

چنانچه معامله صورت گرفته به واسطه تخلف فروشنده باطل باشد و این مسئله با اطلاع و آگاهی خریدار نباشد ، خریدار می تواند بعد از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بکند. ولی امکان دارد معامله سال ها قب ل انجام شده باشد ویا بر اثر نوسانات بازار ، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی یافته باشد در این شرایط خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه داشته باشد.

مطالبه ثمن قرارد

نحوه درخواست صدور تامین خواسته در مطالبه ثمن قرارداد :

قرار تامین خواسته یعنی اینکه خواهان از دادگاه درخواست می نماید که تا طی صدور قرار تامین خواسته ، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال به وسیله خوانده و عدم دسترسی به اموال وی ، در صورت صدور حکم محکومیت ، در مورد توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده اقدام کند . اگر دادگاه تشخیص بدهد ، با دریافت خسارت احتمالی ، قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان ، از اموال خوانده را صادر و اجرا می کند.

چند نکته مهم در مورد مطالبه ثمن قرارداد:

•    در صورتی که شخص سومی پرداخت ثمن را ضمانت نموده باشد ، فروشنده حق مراجعه به خریدار بابت ثمن را ندارد ، و میتواند تنها از ضامن مطالبه وجه را بکند ، مگر آنکه شرط کرده باشند که مسئولیت خریدار و ضامن به شکل تضامنی می باشد که در این صورت فروشنده می تواند به شکل همزمان به خریدار و ضامن مراجعه داشته باشد.
•    باید توجه گردد که دادخواست مطالبه ثمن معامله از دادخواست های مالی می باشد و نیاز به هزینه دادرسی به میزان 3.5% مبلغ خواسته برای مبالغ بالای 20 میلیون تومان و 2.5 % مبلغ خواسته جهت مبالغ زیر 20 میلیون تومان دارد.
•    در صورتی که در قرارداد جهت پرداخت ثمن ، مهلتی مشخص نشده باشد ، اصل بر این می باشد که خریدار باید ثمن را به صورت فوری پرداخت نماید ، مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی نموده باشد.
•    در صورتی که مبلغ ثمن ،وجه نقد از نوع وجه رایج باشد ، خواهان می تواند ضمن دادخواست خسارت تاخیر تادیه ثمن را هم مطالبه نماید ولی در صورتی که در قرار وجه التزامی برای تاخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمی توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید.

شما عزیزان نیز می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه ثمن قرارداد یا به صورت حضوری به دفتر وکالت موسسه حقوقی  مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا